Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland
Sinds 2002 is het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie (onderdeel van de erfgoedalliantie) ondergebracht bij het Gelders Genootschap. In dit samenwerkingsverband werken de Provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Monumentenwacht Gelderland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afdeling Gelderland) en het Gelders Genootschap samen. Gezamenlijk hebben de partijen als doel om Gelderse gemeenten te ondersteunen in hun cultuurhistorisch beleid en de uitvoering daarvan. Dat gebeurt door een reeks van activiteiten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de cultuurhistorische gebiedskenmerken van de Provincie Gelderland.

Planoverleg
De meest in het zicht springende activiteit is het Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland, waarin Spreekuur, Bouwplanoverleg en Ruimtelijk Planoverleg geïntegreerd zijn. Daarnaast is er de Helpdesk Cultuurhistorie. Daarnaast zijn er tal van incidentele activiteiten die vanuit het Samenwerkingsverband worden gedaan, zoals het geven van voorlichting of het bijdragen aan een studiebijeenkomst of werkatelier. Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland.