Afbeelding: floatglas

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren in het kader van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie een basistraining monumentenzorg voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten.

Succesvolle monumentenzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, het wettelijk toezicht en de handhaving bij werkzaamheden aan monumenten. Vaak worden deze taken – of een deel ervan – uitgevoerd door allround medewerkers Toezicht en Handhaving. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan meer specifieke kennis over monumenten bij deze medewerkers; daarom deze basistraining monumentenzorg.

Tijdens de trainingsmiddag zal met name ingegaan worden op:

  • algemene uitgangspunten in de monumentenzorg;
  • omgang met historisch metselwerk;
  • historische kozijnen, ramen en deuren;
  • duurzaamheid, energiebesparing en monumentenzorg.

Naast concrete kennisbevordering is er ook aandacht voor de manier waarop men eigen kennis verder kan uitbreiden en waar men terecht kan met vragen over monumenten.