Partners

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland
Wij zijn lid van het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, een samenwerkingsverband van 7 regionale welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit. De organisaties beschikken samen over een groep van ongeveer 200 experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Door samenwerking met onze zusterorganisaties in het team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland zijn wij in staat bijzondere deskundigheid in te zetten, landelijk te opereren en gezamenlijke projecten en onderzoeken uit te voeren.

Mooiwaarts
Wij ondersteunen Mooiwaarts, een onafhankelijk project dat in 2012 is gestart op initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK). De inhoud en het programma van Mooiwaarts komen tot stand met betrokkenheid, steun en inbreng van iedereen die zich met kennis, ervaring, creativiteit en vooral met liefde en passie wil inzetten voor een waardevolle leefomgeving en de wijze waarop Ruimtelijke Kwaliteit in de toekomst zou kunnen worden geborgd.

Ook werken we geregeld samen met Landschapsbeheer Gelderland, Monumentenwacht Gelderland, Gelders Erfgoed en het tijdschrift Monumentaal.