Kwaliteitsbeleid

Gelders Genootschap is een gecertificeerd bureau (ISO 9001-2015). Dit houdt in dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO-norm geeft hiervoor de richtlijnen. Daarmee werken we permanent aan verbetering van onze dienstverlening, meten we de klanttevredenheid, weten we welke eisen onze klanten stellen en maken we inzichtelijk hoe we daaraan kunnen voldoen. Verder helpt kwaliteitsmanagement om als organisatie tijdig in te spelen op risico’s, kansen, bedreigingen en verwachtingen.