Missie en Visie

Wij zijn een adviesbureau, dat is gespecialiseerd in architectuur, cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw en infrastructuur. Op al deze terreinen van omgevingskwaliteit zijn we een betrokken adviseur en partner voor de ledengemeenten van onze vereniging. Onze inzet is gericht op het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland. Daarbij hechten we waarde aan de identiteit van een gebied, ook met het oog op een duurzame kwaliteit richting toekomst. Naast adviseur zijn we ook aanjager en organisator van het debat over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Dat doen we samen met overheden, bewoners, gebruikers en professionals. Zo ontstaat breed draagvlak voor permanente en duurzame zorg voor onze leefomgeving.