W. (Werner) Weijkamp MA

Werken met mensen is een van de mooiste aspecten van mijn werk. Ik vind het daarom ook fijn bewonersavonden en informatiebijeenkomsten te organiseren.

Voor meerdere gemeenten zit ik in de monumentencommissie. Daar gaat het natuurlijk om de inhoud, maar ook hoe je met elkaar omgaat. Het is van belang dat gasten in de vergadering zich prettig voelen en dat ze de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Historisch erfgoed is vaak een ankerpunt in een gebied en heeft daardoor veel betekenis voor iedereen die daar in de buurt woont. Als we met zorg en aandacht werken aan kwaliteit, realiseren we een fijne leefomgeving en dragen we bij aan prettig leven.

Als mens heb ik meer met dorpse omgevingen dan met de stad. Naast waterpolo ben ik veel met mijn tuin bezig en wandel ik graag bij mij in de buurt, zo loop ik graag even op en neer naar de DRU in Ulft.