T.S. (Tim) Habets BSc

Ik heb bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd en ik heb door mijn studie een vastgoedachtergrond. Ik ben nogal exact en procesmatig ingesteld en ik realiseer me dat dit vrij uniek is voor een erfgoedomgeving. Maar tegelijkertijd ben ik ook een beelddenker, waardoor het klopt dat ik juist in dit werkveld aan de slag ben gegaan.

Voor het Gelders Genootschap ben ik onder andere in Zuid Limburg actief. We zijn met 5 verschillende cases aan de slag, allemaal erfgoed ensembles waar ook leegstand speelt. We kijken er telkens vanuit een ander perspectief naar, om verschillende instrumenten te kunnen toetsen. Zo maken we een database en instrumentenkoffer om ook toekomstige leegstand tegen te gaan. Daarnaast ben ik in Gelderland bezig met diverse haalbaarheidsstudies van herbestemmingsopgaven.

Als ik de tijd en de rust heb ga ik het landschap om mij heen tekenen. Dat heb ik van kinds af aan gedaan. Het heeft mij altijd bezig gehouden hoe verschillend plekken kunnen zijn en hoe tegelijkertijd alles in Nederland al een plan of bestemming heeft. We delen de ruimte ook heel efficiënt in. Het is een uitdaging om daar op een duurzame, creatieve en kwalitatief hoogwaardige manier vorm aan te geven.