R.J. (Roy) Oostendorp

Voor zijn overstap kende erfgoedadviseur Roy Oostendorp het Gelders Genootschap al goed. Hij was jarenlang gemeentelijk beleidsmedewerker en adviseert nu veel méér Gelderse gemeenten over hun erfgoedaanpak.

“Het is de kunst om ons erfgoed te behouden én te vernieuwen. Dan kunnen we het doorgeven aan volgende generaties. En als dat niet lukt, weet dan wáár je afscheid van neemt. Door in ontmoetingen met inwoners, eigenaars en samenwerkingspartners de juiste toon te vinden en goed te luisteren naar hun verhalen, kom je een heel eind. Als je jezelf openstelt, doen anderen dat vaak ook.”

“Ik heb een technische achtergrond en werkte daarna op allerlei terreinen, zoals de monumentenzorg, toezicht en handhaving en cultuurhistorisch beleid. Die brede ervaring bij gemeenten zet ik nu als adviseur in. Ik kan bij het Gelders Genootschap fulltime bezig zijn met mijn erfgoedpassie. Ook privé heb ik mijn ‘erfgoedbril’ op: in een werkgroep denk ik mee over de promotie van mijn mooie woonplaats Groenlo.”

“Als Gelders Genootschap kunnen we de komende jaren een grote rol spelen in de aanpak van grote vraagstukken als klimaatadaptatie en energietransitie. Hoe gaan we om met erfgoedwaarden? Tien jaar geleden vonden we zonnepanelen op monumentale panden niet kunnen. Dat zien we nu al anders. We zullen moeten meebewegen, maar wel met zorg, aandacht en respect.”

Geen projecten gevonden