N. (Nicolette) Huibrechtse Arch. AvB

De diversiteit aan mensen aan tafel, de mix van plannen die langskomen en vooral de gesprekken over het waaróm daarvan: adviseur ruimtelijke kwaliteit Nicolette Huibrechtse geniet van haar werk. Haar missie? “Samen tot een oplossing komen die beter is dan vooraf was bedacht.”

Nicolette werkt als zelfstandig architect en combineert dat met haar advieswerk voor het Gelders Genootschap. In beide rollen is de wereld een beetje mooier maken haar drijfveer. “Bouwen doe je niet alleen voor je zelf maar ook voor toekomstige generaties: met elkaar het gesprek voeren omgevingskwaliteit gaat dus écht ergens over.” Naast vakinhoudelijke kennis en veel praktijkervaring, draait het ook om vaardigheden als verbinden en stimuleren, merkt Nicolette. “Ik ben op mijn best als ik kan meedenken en inspireren over hoe verschillende belangen bij elkaar kunnen komen.” 

Kunst is een grote voedingsbodem voor Nicolette. “Ik laat me er graag door inspireren en heb een hang naar schoonheid.” Maar wat ís dat dan? “Achter schoonheid zit een bepaalde wetmatigheid, een universele waardering en beleving van waarden.” Dat kreeg ze al als meisje mee van haar vader, die ook architect was. “Ik herinner mij nog goed hoe hij achter zijn tekentafel stond. Als de bouw op hoogte was, mochten mijn broertje en ik - vaak vlak voor het slapen gaan – in onze pyjama’s mee de auto in en op tournee langs zijn projecten.”