ir. M.A. (Martin) van Bleek

Ik vind mijn werk hartstikke leuk. Voor mij is werken aan erfgoed een combi van beleid, techniek en netwerken. Mijn werk is mijn hobby en ik zit met heel veel plezier voor een tiental gemeenten in de welstand-monumentencommissie. Voorts ben ik actief in een aantal landelijke gremia, waaronder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers en het Nationaal Restauratiecentrum. Wat dat betreft ben ik een echte netwerker.

Mijn tweede hobby is muziek. Ik ben dirigent van twee Anglicaanse koren in Haarlem en Amsterdam én coördinator van de Royal School of Church Music in Europa. We treden periodiek op in Engeland, onder andere in de Kathedraal van York. Ik ben deels Angelsaksisch opgevoed, mijn moeder was heel muzikaal en als jongen van 14 zat ik al naast de organisten van Nottingham en Haarlem om te kijken hoe zij het kerkorgel bespeelden. Sindsdien speel ik kerkorgel, adviseer over restauratieplannen, met name als het gaat om kerkorgels met een monumentale status.

Historische interieurs; verborgen en kwetsbaar erfgoed

Historische interieurs; verborgen en kwetsbaar erfgoed