ir. J.L. (Leo) van Grondelle

Vanuit mijn professie als architect en ontwerper kijk ik natuurlijk altijd naar schoonheid, maar het gaat tegelijkertijd om zoveel meer. Wat enthousiasmeert en beweegt eenieder van ons. Ik hecht veel belang aan het respecteren van elkaars wensen en waarden. Voor mij is het belangrijk dat na afloop alle partijen kunnen zeggen dat ze trots zijn op wat we met elkaar hebben gecreëerd. Wat dat betreft doen we hier eigenlijk aan mediation: vanuit de Omgevingswet brengen we de burger, de politiek en andere belanghebbenden bij elkaar.

Ik wil bovenal werken vanuit mijn hart. In alles wat ik doe voel ik een spirituele en filosofische ondertoon. Zo ben ik ook actief voor de Stichting Timon, met name op het gebied van huisvestingsvraagtukken. Je kan als maatschappij alleen maar verder komen als je elkaar respecteert en ondersteunt. Ik vind het heel fijn me bezig te houden met jonge mensen, ik wil ze helpen hun talenten te ontdekken, waardoor ze in hun kracht komen te staan.