ir. J. (János) Boros

Het leuke van ons werk is dat we hier werken op het snijvlak van publieke overheid, bewoners, professionals en overige relevante organen. We doen het pas goed als gemeenten de ambitie gaan koesteren onze leefomgeving op een goede en mooie manier in te richten. Ik houd me graag bezig met de nieuwe Omgevingswet en de wijze waarop gemeenten en het Gelders Genootschap zich daarop voorbereiden. Het tijdstip van definitieve invoering komt nu met rasse schreden op ons af. Over twee jaar is het zover en dan zullen zowel de gemeenten als ook wij heel anders moeten werken om gewenste kwaliteit te creëren dan wel te borgen.

Mijn werk is onderdeel van het leven zelf en ik kan het niet wegdenken. Het is een combi van vakkennis en het scheppen van kwaliteit. Of ik nu in een museum ben, in een vreemde stad loop, of op vakantie ben, ik blijf kijken vanuit mijn vak. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het hoge maatschappelijke belang van ons werk.