ir. J. (Jan) Wabeke

Jan Wabeke adviseert gemeenten over gebiedsontwikkelingen en participatieprojecten. Denk aan uitbreiding van dorpskernen, de herontwikkeling van stedelijk gebied, een bijzonder landschapsplan of een écht complex ruimtelijk vraagstuk. De rode draad: verbinden vanuit vertrouwen.

“Ik vraag dóór: wat wil je nu echt bereiken? Door de tijd te nemen om met de juiste mensen aan tafel creatief na te denken over de beste oplossingen, kom je gewoon verder.” Als dat ook nog met inwoners samen kan, is het helemaal mooi. Dat lukte bijvoorbeeld prima in Milsbeek, waar Jan met een werkgroep van inwoners een ontwerp maakte voor het Schuttersplein.

Afgelopen jaren was Jan ook betrokken bij grotere infraprojecten die gemeentegrenzen overstijgen. Dat betekende samenwerken met provincie, Rijk, verkeersadviseurs en andere partners en zorgen dat lokale kennis wordt ingebracht en lokale opgaven een plek krijgen in de plannen.

Al neemt Jan graag geregeld de trein om in Duitsland te wandelen, hij vertoeft ook graag in het mooie Gelderland. “Gelderland is heel afwisselend, met rivierenland en bossen. Juist de overgangsgebieden zijn interessant.”