J.N. (Hans) Pietersma Arch. AvB

Soms is ruimtelijke kwaliteit moeilijk te benoemen, maar een mooie leefomgeving ervaart iedereen als heel prettig en het draagt bij aan het welbehagen van mensen. Ik maak me dan ook graag druk om in gesprekken met initiatiefnemers te komen tot een kwaliteitsniveau waar een locatie om vraagt. In zo’n gesprek kom je er gezamenlijk eigenlijk altijd goed uit, kwaliteit is meestal een gemeenschappelijk belang. Mijn werk is heel divers, ik adviseer bij acht verschillende gemeenten van gebiedsvisies en stedenbouwkundig plannen tot aan kleine bouwwerken van particulieren. Een bijzonder onderdeel van mijn werk is het adviseren in kwaliteitsteams, waar je met meerdere disciplines werkt aan de kwaliteit van grootschalige (stads)ontwikkelingsprojecten. De laatste jaren speelt cultuurhistorie een steeds grotere rol bij projecten, het heeft mijn speciale belangstelling. Bouwen is immers een culturele daad in het heden maar ook altijd met de kennis vanuit het verleden.

In mijn vrije tijd mountainbike ik en ben ik regelmatig in de sportschool te vinden. Mijn grootste passie is zeilen, het liefst op de Noordzee en Wadden. Verder ga ik regelmatig naar klassieke concerten, ik ben een liefhebber van barokmuziek van onder andere Händel en Monteverdi.