dr. E.A.C. (Elyze) Storms - Smeets

Erfgoed- en landschapsprojecten met een sociaal-maatschappelijke betekenis: daarvan gaat het hart van Elyze Storms-Smeets harder kloppen. Zij is senior adviseur landschap en erfgoed en combineert haar baan bij het Gelders Genootschap met een aanstelling als buitengewoon associate professor Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling bij Wageningen Universiteit. “Mooi om wetenschap met praktijk te combineren.”

“We gaan steeds meer gebiedsgericht werken en participatie en co-creatie worden steeds belangrijker. Als sociaal geograaf breng ik dit graag samen in onderzoek en advisering over erfgoed, ruimte én maatschappij. Door te leren van het verleden, zien we mogelijkheden voor de opgaven van nu en straks, zoals klimaatadaptatie, woningbouw, sociale samenhang, instandhouding van historische cultuurlandschappen en de landbouwtransitie.” Dit bleek ook bij het internationale samenwerkingsproject Innocastle, over erfgoedbeleid bij Europese landgoederen, in combinatie met toerisme, wateropgaven en verstedelijking.

Elyze is de drijvende kracht achter het landelijke onderzoeksproject Oorlog in Arcadië van het Gelders Genootschap en de Nederlandse Kastelenstichting. “Ik vind het belangrijk dat we ook stilstaan bij de donkere kanten van onze geschiedenis. In de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, zijn landgoederen en kastelen een blinde vlek. Met ons onderzoek brengen we daarin verandering. We doen dit samen met nazaten van ooggetuigen, landgoedeigenaren, overheden en erfgoedinstellingen. Zo ontstaat Oorlog in Arcadië in co-creatie.”
 

PUBLICATIES