Ir. A.G.S.M. (Aditi) Kho

Leve de dialoog! Landschapsarchitect Aditi Kho is ervan overtuigd dat een goed gesprek over ruimtelijke kwaliteit echt tot betere oplossingen leidt. Als ontwerper deed Aditi veel ervaring op bij verschillende ontwerp- en adviesbureaus en de gemeente en was ook ontwerpdocent.

Natuurlijk is die dialoog er het liefst al aan het begin van een ontwerpproces en tijdens de ruimtelijk-functionele en landschappelijke analyse. “Wat zijn de wensen en kansen voor deze plek? Welke randvoorwaarden nemen we mee voor de bewoners, de natuur en het landschap? Ook de ruimtelijke vertaling van het programma van eisen en wensen in het ontwerp, kun je in dialoog vormgeven.”

Draagvlak creëren is zéker belangrijk bij grote ruimtelijke opgaves zoals zonnevelden en windparken. Die hebben immers een grote impact op het landschap en de leefomgeving. “Ik vind passende landschappelijke kwaliteitsbijdragen of duurzame koppelkansen voor water, natuur en recreatie belangrijk. Zo kun je bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit of  een wandelnetwerk en versterk je het landschap blijvend.”

In haar vrije tijd wandelt en fietst Aditi graag. Ook geniet zij met ouderen en jongeren van schoonheid. “Met ouderen ga ik naar culturele voorstellingen en voor jongeren geef ik als schoolgids natuur- en milieueducatie, veld- en gastlessen. De verwondering van kinderen die nieuwe dingen leren over de natuur, het milieu en het landschap in hun eigen leefomgeving, blijf ik prachtig vinden!”