Historie

In 2019 bestaat het Gelders Genootschap 100 jaar en we zullen er trots op zijn onder dezelfde naam als waaronder we zijn gestart, ons eeuwfeest te mogen vieren!

Het Gelders Genootschap is opgericht in 1919. Ons bureau is ontstaan in een periode waarin dorpen en steden sneller begonnen te groeien, bouwwerken steeds vaker afweken van het toen heersende schoonheidsideaal en gevelreclame aan een opmars was begonnen. Als reactie daarop werden overal in het land schoonheidscommissies opgericht, waaronder in Gelderland.

Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw wettelijk welstandstoezicht werd vastgelegd en ruim twintig jaar daarna de Monumentenwet van kracht werd, is de toetsende en adviserende rol van ons bureau sterk gegroeid. Sindsdien hebben zich steeds meer gemeenten bij ons aangesloten.

Sinds 1997 zijn we zowel een vereniging van gemeenten als ook een onafhankelijk geprivatiseerd adviesbureau. In de maatschappij is sindsdien de waardering voor monumenten, materieel- en immaterieel erfgoed, de identiteit van een plek en de belangstelling voor bouw- en cultuurhistorie alleen maar toegenomen. Tegenwoordig vervullen wij veel minder dan voorheen de rol van plannentoetser, maar veel meer als projectadviseur. En gaat het ons niet alleen meer om het behoud van een mooie omgeving, maar ook om zaken als woongenot, welbehagen en geluk.

Op de leeftijd van ons bureau zijn we trots. In de afgelopen 100 jaar hebben we veel kennis over de bouw- en cultuurhistorie van Nederland kunnen opbouwen en in het bijzonder over Gelderland en delen van Limburg.

Voor een hedendaags adviesbureau is het voeren van het woord genootschap in de eigennaam heel bijzonder. De Dikke van Dale zegt over het begrip genootschap het volgende: ‘Een vereniging, aan de bevordering van wetenschap, kunst en dergelijke gewijd’. Die betekenis past ons. Wij voeren met trots onze naam!