Wijchen - Dorpsbouwmeester

Gelders Genootschap is door de gemeente Wijchen benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
Hiertoe functioneert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.

 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. L.P.M. Reijmer
 Adviseur erfgoed  de heer W. Weijkamp MA