Wageningen

 Voorzitter/architect  de heer S.G. van Mierlo
 Architect  de heer M. Willems
 Secretaris a.i.  de heer ir. L.P.M. Reijmer
 Stedenbouwkundige/Planoloog  mevrouw J. Doornbos
 Landschapsarchitect  de heer R. Aben
 Architectuurhistoricus/bouwhistoricus  mevrouw I. Dekker
 Restauratiearchitect  de heer V. de Maret Tak