Wageningen

 Voorzitter  de heer S. van Elk
 Architect  de heer R. Ilbrink
 Stedenbouwkundige/Planoloog  mevrouw J. Doornbos
 Landschapsarchitect  de heer R. Aben
 Architectuurhistoricus/bouwhistoricus  mevrouw J. Kalmijn
 Restauratiearchitect  de heer V. de Maret Tak
 Secretaris-deskundige  mevrouw L.M.F. Jacobs Arch AvB