Stadsbouwmeester Lochem

Gelders Genootschap is door de gemeente Lochem benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Hiertoe is Stadsbouwmeester Hans Pietersma benoemd. Deze adviseert, samen met het burgerlid mevrouw H. van der Does, over ontwikkelingen in de gemeente.
Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.