Renkum

 Voorzitter  de heer H.J.C. Vreeswijk
 Architect  de heer J.B. van de Meer
 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  de heer L. Reijmer
 Stedenbouwkundige  de heer ing. P. Staats
 Landschapsarchitect  de heer. E. Blok
 Adviseur Monumenten   de heer E. Prent
 Adviseur Cultuurhistorie  mevrouw drs. J.E. Scholtz