Renkum

 Voorzitter  de heer H.J.C. Vreeswijk
 Architect  de heer J.B. van de Meer
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. L.P.M. Reijmer
 Stedenbouwkundige  de heer ing. P. Staats
 Adviseur duurzaamheid (op  afroep)  de heer A. Sjauw En Wa - Windhorst Msc
 Adviseur erfgoed  de heer drs. R.J.A. Crols
 Adviseur Landschap mevrouw ing. C.M.H. Steentjes
Burgerlid mevrouw R.H. Bitter