Noord Limburg

 Gennep, Mook en Middelaar  
 Voorzitter  de heer H.J.C. Vreeswijk   
 Architect  de heer A.G. Vermeulen
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. J. Boros
 Landschapsarchitect  mevrouw ir. A.G.S.M. Kho
 Adviseur erfgoed  de heer W. Weijkamp MA