Nijkerk

 Voorzitter  de heer J. van den Brink
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. L.P.M. Reijmer
 Adviseur erfgoed  de heer ir. M.A. Bleek
 Burgerleden monumenten  de heer H. Korthorst
   de heer G. van de Veen
   de heer J.P. Nobel