Nijkerk

 Voorzitter  de heer H. Rozema
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. L.P.M. Reijmer
 Adviseur erfgoed  de heer ir. M.A. Bleek
 Landschap  de heer M. Nolden
 Stedenbouw  de heer A. van der Laan
 Burgerleden   de heer G. van de Veen
   de heer A.J. Beentjes