Lochem -Stadsbouwmeester

Gelders Genootschap is door de gemeente Lochem benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
Hiertoe is Stadsbouwmeester Hans Pietersma benoemd. 
Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek.

 Stadsbouwmeester  de heer J.N. Pietersma Arch. AvB 
 Adviseur Cultuurhistorie  mevrouw ir. H.M.C.G. Bos
 Burgerlid  mevrouw C. van Wijhe