Lingewaard

 Voorzitter  de heer B. Verfürden
 Stedenbouwkundige/architect  de heer ing. P. Staats
 Adviseur Duurzaamheid (op afroep)  de heer A. Sjauw En Wa - Windhorst
 Lokale deskundig erfgoed/landschap   de heer drs. F. van Hemmen
 Adviseur omgevingskwaliteit  mevrouw ir. W. Broer
 Adviseur cultuurhistorie  de heer ir. M.A. van Bleek