Lingewaard

 Voorzitter  de heer drs. B. Verfürden
 Stedenbouwkundige  de heer ing. P. Staats
 Adviseur Duurzaamheid (op afroep)  de heer A. Sjauw En Wa - Windhorst   Msc.
 Lokale deskundig  erfgoed/landschap   de heer drs. F. van Hemmen
 Architect  de ir. J.B. van der Meer
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. R.M.C. Janssen
 Adviseur erfgoed  de heer ir. M.A. van Bleek