Harderwijk

 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. G.J. Jonkhout
 Adviseur erfgoed  mevrouw drs. J.E. Scholtz - Vreeken
 Burgerleden  
 Welstand  mevrouw J. den Hartog
 Cultuurhistorie  mevrouw D. van Liempt