Ermelo

 Voorzitter   de heer B. Statema
 Landschapsarchitect  mevrouw ir. S. Schuit
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer  ir. G.J. Jonkhout
 Adviseur cultuurhistorie  mevrouw drs. J.E. Scholtz
 Burgerleden  de heer R. Oudshoorn
   de heer J. van de Werfhorst