Commissie Overbetuwe

 Voorzitter  de heer H.J.C. Vreeswijk
 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  mevrouw ir. W. Broer
 Architectlid  de heer A. Hans
 Adviseur Cultuurhistorie  de heer W. Weijkamp MA
 Burgerlid Welstand  mevrouw R. Nijssen
   de heer P. van Ark
 Burgerleden monumenten  de heer F. Coenders
   de heer J. Zwartkruis
 Ambtelijk secretaris  de heer M. Wentzel