COMMISSIE NOORD LIMBURG: Bergen, Gennep, Mook en Middelaar

 Voorzitter  de heer H.J. Vreeswijk
 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  de heer ir. J. Boros
 Stedenbouwkundige/architect  de heer ir. J.P.F.M. Thole
 Adviseur cultuurhistorie  de heer W. Weijkamp MA, op afroep