Commissie Nijkerk

 Voorzitter  mevrouw H.M.R. Lemstra – Gerards
 Adviseur Welstand  de heer ir. J.L. van Grondelle
 Adviseur Cultuurhistorie  de heer dr.  J. Westerman
 Burgerleden monumenten  de heer G. van de Veen
   de heer H. Korthorst
   de heer J.P. Nobel