Commissie Buren

 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  mevrouw ir. E. Kummeling
 Adviseur Cultuurhistorie  de heer ir. M.A. van Bleek
 Architect/ Monumentendeskundige  de heer ir. B.M.M.O. Krijger
 Monumentendeskundige  de heer J. Raes
 Landschapsarchitect  mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak