Commissie Buren

 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  mevrouw ir. T. Stahlie-Biersteker
 Adviseur Cultuurhistorie  de heer ir. M.A. van Bleek
 Monumentendeskundige  de heer J. Raes
 Landschapsarchitect  mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak