Buren

 Landschapsarchitect  mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak
 Monumentendeskundige  de heer J. Raes
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. V.H. Ackerman
 Adviseur erfgoed  de heer ir. M.A. van Bleek