Buren

 Landschapsarchitect  mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak
 Monumentendeskundige  de heer J. Raes
 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  de heer ir. V. Ackerman
 Adviseur Cultuurhistorie  de heer ir. M.A. van Bleek