Arnhem - Nijmegen

Berg en Dal, Beuningen,
Druten, Duiven, Heumen,
Rheden, Rozendaal,
Westervoort, Zevenaar

 
 Voorzitter  de heer H.J.C. Vreeswijk
 Architect  de heer ir. J.B. van der Meer
 Duurzaamheid  de heer A. Sjauw En Wa -   Windhorst
 Stedenbouwkundige  de heer ing. P. Staats
 Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit  
 Berg en Dal, Duiven, Rheden,
 Rozendaal,  Westervoort, Zevenaar
 mevrouw ir. W. Broer
 Beuningen, Druten, Heumen  de heer ir. L.P.M. Reijmer 
 Adviseur Cultuurhistorie  
 Berg en Dal, Duiven, Westervoort,   Zevenaar  de heer  W. Weijkamp MA
 Beuningen, Druten, Heumen,
 Rheden, Rozendaal
 de heer ir. M.A. van Bleek
 Burgerleden  
 Zevenaar  mevrouw W. den Hartog - van         Beek
   de heer J. Ringenaldus