Apeldoorn

 Voorzitter  de heer N. Joosten
 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  de heer ir. G.J. Jonkhout
 Architectlid  mevrouw M.G.C. Pieters
 Stedenbouwkundige  de heer J.A. Westrik
 Landschapsarchitect  mevrouw ir. S. Schuit
 Monumentendeskundige  mevrouw M.A.C. Polman
 Deskundige duurzaamheid

 mevrouw ir. M. Huiskamp -
 Langendijk

 Deskundige archeologie / Historische 
 geografie
 
 Adviseur Cultuurhistorie  de heer ir. M.A. van Bleek
 Burgerleden  de heer J. Wesseling
   mevrouw L.C. te Wierike - van 
 Klaveren