Apeldoorn

 Gespreksleider  de heer N.E. Joosten b.c.
 Adviseur omgevingskwaliteit  de heer ir. G.J. Jonkhout
 Stedenbouwkundige  de heer J.A. Westrik
 Landschapsarchitect  mevrouw ir. S. Schuit
 Adviseur erfgoed  de heer ir. M.A. van Bleek
 Adviseur erfgoed  de heer M.A.F.M. Knibbeler
 Leefbaarheidsdeskundige  mevrouw drs. D. de Wit