Apeldoorn

 Voorzitter  de heer N.E. Joosten b.c.
 Stedenbouwkundige  de heer J.A. Westrik
 Landschapsarchitect  mevrouw ir. S. Schuit
 Monumentendeskundige  mevrouw M.A.C. Polman
 Adviseur duurzaamheid  mevrouw ir. M. Huiskamp - Langendijk
 Adviseur Omgevingskwaliteit  de heer ir. G.J. Jonkhout
 Adviseur Cultuurhistorie  de heer ir. M.A. van Bleek
 Burgerleden  de heer H. Wesselink
   mevrouw L.C. te Wierike - van Klaveren