Uw commissie

  • Wageningen

     Voorzitter/architect  de heer S.G. van Mierlo  Architect  de heer M. Willems  Secretaris a.i.  mevrouw L.M.F. Jacobs MArch AvB  Stedenbouwkundige/Planoloog  mevrouw J. Doornbos  Landschapsarchitect  de heer R. Aben ...

    Lees meer
  • Wijchen - Dorpsbouwmeester

    Gelders Genootschap is door de gemeente Wijchen benoemd als de onafhankelijke adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Hiertoe functioneert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van onze expertise op het gebied van stedenbouw, erftransformaties, landgoederen, stallenbouw, krimp, cultuurhistorisc...

    Lees meer