Onze adviescommissies

Van schoonheidscommissie zijn wij getransformeerd tot een adviesorganisatie en inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van onze aangesloten leden. Wij zijn heel trots op de ruimtelijke kwaliteit die wij samen met onze ledengemeenten hebben bereikt.

Wij adviseren alle Gelderse en enkele Noord-Limburgse gemeenten. Doordat wij lokaal en regionaal werken, zien wij overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten en regio’s en zien wij ontwikkelingen en trends op regionale schaal. En samen met onze zusterorganisaties binnen het ‘Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland’ zien wij trends op provinciale en nationale schaal. Vanuit deze kennis en samenwerking helpen wij onze aangesloten leden met het signaleren en agenderen van positieve en negatieve ontwikkelingen.

De meeste gemeenten in Gelderland maken gebruik van één van de zes rayoncommissies. Zo’n commissie is samengesteld uit een voorzitter, architect-lid, stedenbouwkundige of landschapsadviseur en één van onze adviseurs omgevingskwaliteit/cultuurhistorie. Daarnaast hebben enkele gemeenten gekozen voor een afwijkende specifieke samenstelling of voor een stadsbouwmeester, feitelijk een 1-persoons commissie. Het adviesgebied Noord-Limburg heeft een eigen adviescommissie en daarnaast een commissie Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM).

Gemeenten worden wekelijks of 2-wekelijks door onze adviseurs bezocht, wat de advisering laagdrempelig maakt voor bezoekers en ertoe bijdraagt dat projecten van meet af aan kunnen worden begeleid.

De Commissies Ruimtelijke Kwaliteit of Commissies Omgevingskwaliteit adviseren aan colleges van B&W over het brede bereik van omgevingskwaliteit. Dat gaat om veel meer dan welstand en monumenten. Ook landschap, cultuurhistorie, stedenbouw, openbare ruimte en infrastructuur zijn onderwerpen waarover de commissies adviseren. De commissies vergaderen éen keer in de maand, tenzij er geen plannen kunnen worden geagendeerd. Vergaderingen zijn altijd openbaar toegankelijk.

Het zijn hoofdzakelijk grotere, complexe plannen die op het bordje van commissies belanden.