Afbeelding: Boerindag CS 3

Workshop ‘een gastvrij en veilig erf’ op de Boerindag CRV

15 november 2017

De CRV is een Nederlandse coöperatie voor rundveeverbetering. Jaarlijks organiseren zij een dag voor de boerinnen onder hun leden. Dit jaar vond deze dag plaats in Gelderland. Op deze dag worden diverse workshops georganiseerd over de techniek achter een gezonde rundveestapel maar ook een aantal inspiratieworkshops. Bijvoorbeeld over communicatie en samenwerking. Dit jaar was er een workshop van onze ervenconsulent: ‘een gastvrij en veilig erf’.

Voor rundvee- en melkveebedrijven is de verbinding met de maatschappij steeds belangrijker. Bedrijven geven rondleidingen of verkopen hun producten aan huis. Belangrijk daarbij is een gastvrije uitstraling en veilige inrichting. Na een toelichting van de ervenconsulent over de verschillende landschappen, het ontstaan van het cultuurlandschap en de karakteristieken van boerenerven gingen de boerinnen zelf aan de slag met een voorbeelderf. Een nieuwe ontwikkeling op het erf, zoals een nieuwe stal, is het moment om opnieuw te kijken naar het erf. De positie van de stal, toegankelijkheid en verkeersveiligheid maar ook versterking van het landschap en uitstraling van het erf.

De boerinnen gingen enthousiast met elkaar in discussie over de plek van de entree, een veilige plek om te spelen, een goede plek om te parkeren en de landschappelijke inpassing van nieuwe stallen. De groepen kwamen met verschillende oplossingen en inzichten voor het voorbeelderf. Met nieuwe kennis en in gesprek met elkaar hebben ze op een andere manier leren kijken naar het erf. Een plek waar gewerkt en gewoond wordt maar ook het visitekaartje is van het bedrijf.

Wilt u meer weten over het cultuurlandschap, karakteristieken van erven, inpassing van nieuwe ontwikkelingen op erven of een workshop van de ervenconsulent dan kunt u contact opnemen met: Christel Steentjes

Bron: Gelders Genootschap/cs
Bron: Gelders Genootschap/cs
Bron: Gelders Genootschap/cs