Afbeelding: Plaatje woonhuissubsidie

Woonhuissubsidie geopend

8 april 2021

De jaarlijkse subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is geopend. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen tot en met 30 april de woonhuissubsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die in 2020 gemaakt zijn.

De woonhuissubsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het gaat hierbij om doelmatige en technisch noodzakelijke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan gevels, kozijnen, schilderwerk of funderingswerkzaamheden. De subsidie is niet bedoeld voor comfortverbetering of verduurzaming. 

Meer informatie over de subsidie en de aanvraagprocedure is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.