Afbeelding: Zutphen

Wij zijn zover! Per 1 januari 2024 nemen wij de nieuwe adviesbank - DSO - in gebruik

6 december 2023

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet heeft grote impact op de wijze hoe de ruimtelijke planvormingsprocessen voortaan geregeld zullen worden. Het Gelders Genootschap is daarom al enige tijd bezig om haar advisering en werkprocessen hierop af te stemmen. 
Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet vormt de introductie van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het DSO biedt onder meer de mogelijkheid om via de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) een directe uitwisseling van bestanden te realiseren tussen de gemeenten en hun externe partners. 

Voor het Gelders Genootschap betekent dit dat adviesaanvragen en tekeningen rechtstreeks vanuit de gemeentelijke zaaksystemen kunnen worden verzonden naar onze adviseurs, die via dezelfde uitwisseling hun adviezen kunnen uitbrengen. Het Gelders Genootschap zet vol in op deze samenwerkingsfunctionaliteit. Hiermee ontstaan grote mogelijkheden om onze dienstverlening richting uw gemeente verder te optimaliseren en onze efficiency te verbeteren. 
Zo legt het Gelders Genootschap momenteel de laatste hand aan een update van onze Adviesbank, die communiceert via deze uitwisselingsstandaard. Deze applicatie komt vanaf half december beschikbaar voor onze adviseurs. Vanaf 1 januari 2024 zullen de eerste gemeenten hun adviesvragen op deze wijze richting het Gelders Genootschap sturen. 

Ook aan uw gemeente doen wij graag de oproep om de adviesaanvragen via deze manier te regelen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ellie van Schaik, via 026-4421742 of e.van.schaik@geldersgenootschap.nl.