Afbeelding: Foto bij Coronatijd

Werken in coronatijd

24 april 2020

Na ons jubileumjaar, vol met excursies en bijeenkomsten, ziet dit jaar er heel anders uit. 
Het Gelders Genootschap werkt vanaf 16 maart thuis en staat met de relaties en met elkaar online in verbinding. Na omschakelen en afspraken maken met gemeenten in de eerste week na 16 maart gaat dat prima. De commissies ruimtelijke kwaliteit en de overleggen met de gemeente gaan via Teams en dat blijkt goed te werken en zelfs efficiënt. Bijeenkomsten en excursies voor de projecten zijn vervangen door creatieve alternatieve manieren om uitwisseling van gedachten en input te organiseren. Het werk loopt door en we krijgen het gezamenlijk voor elkaar dat het bespreken van de plannen en projecten geen vertraging ondervindt.

We missen natuurlijk wel het persoonlijke contact met onze relaties. Het ter plekke overleggen op de locatie is niet te vervangen door een online vergadering. De vrijdagmiddag borrel met de collega’s is ook leuker op kantoor of in onze mooie tuin. Wij zijn druk bezig met het inrichten van het ‘1,5 meter kantoor’, omdat voorzorgsmaatregelen voor gezondheid nog lang belangrijk zullen zijn. 

Ik hoop dat u allen in goede gezondheid bent en blijft en dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten.

Renée Koning,
directeur