Afbeelding: F052-LL-02-10
Bron Beeldbank RCE

Webinars 'historische interieurs in Gelderland' op 13 oktober, 27 oktober en 12 november 

24 september 2020

AANMELDEN

Interieurs vertellen ons veel over hoe onze voorouders hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Interieurs zijn daarmee prachtige verhalenvertellers en gelukkig is hier sinds een aantal jaar steeds meer aandacht voor! De Provincie Gelderland heeft het thema opgenomen in de Uitgangspuntennotitie en gevraagd aan de Erfgoedalliantie om kennisdeling op het gebied van historische interieurs te bevorderen. 

In december 2019 is hier al een eerste stap toe gezet met een inleidende cursus over historische interieurs, georganiseerd vanuit het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Helaas kan deze cursus dit jaar geen fysiek vervolg krijgen. Vandaar dat dit najaar drie webinars worden gegeven waarin de ontwikkeling van het Gelderse interieur in de 19de en 20ste eeuw centraal staat. 

Wij organiseren drie korte inleidende lezingen als voorbereiding op de workshops die in 2021 door de Gelderse Erfgoedalliantie worden georganiseerd. Gedurende de workshops richten we ons op de praktijk en de toekomst van het historische interieur. Via de webinars kunt u dit najaar weer even plaatsnemen in de virtuele collegebanken en genieten van de grote hoeveelheid beeldmateriaal dat de revue zal passeren. 

Programma 
Op 13 oktober staat het interieur van de laatste helft van de 19de eeuw centraal: een periode waarin stijlen zoals het eclecticisme, de neogotiek en neorenaissance niet alleen de vormgeving van het exterieur, maar ook voor een groot deel het interieur van de midden- en bovenlaag van de bevolking bepaalden. Interieurs waren over het algemeen zacht, vol en donker vanwege de grote hoeveelheid (zware) stoffen die gebruikt werden als vloer- of wandbekleding. Stoffen houden het daglicht tegen maar geven het vertrek ook een zekere intimiteit. Wanden en plafonds waren voorzien van een overdaad aan kleuren en patronen en de inrichting bestond uit een overvloed aan huisraad. Iedere ruimte in het huis had een specifieke functie in het dagelijks leven en de indruk die een interieur maakte moest in overeenstemming zijn met de functie van het vertrek en het daarbij behorende decorum (karakterleer). Meer weten en benieuwd naar Gelderse voorbeelden? Doe mee! Datum: 13 oktober; Tijd: 14.00 uur.

Op 27 oktober staat de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog centraal; een interessante periode als het gaat om de ontwikkeling van onze wooncultuur. Deze tijd wordt gekenmerkt door een grote bouwactiviteit en waarbij de in 1901 ingevoerde Woningwet zorgde voor een belangrijke vooruitgang op het gebied van volkshuisvesting. De mobiliteit kwam bovendien tot bloei, waarmee grote gebieden bereikbaar werden voor forenzen. De oude verdeling tussen ‘burgers en buitenlui’ kwam hiermee te vervallen. Door heel Nederland verrezen villaparken en werden steden uitgebreid met nieuwe wijken. Voor veel architecten stond vernieuwing centraal; niet alleen op het gebied van vormgeving en materialen, maar ook voor wat betreft comfort. We kennen de uitbundige vormentaal van de art nouveau maar ook de meer strakke of sobere richting van de Nieuwe Kunst; beide stromingen die zich afzetten tegen het 19de- eeuwse historicisme. Tegelijkertijd werd er ook veel gekeken naar het traditionele bouwen met materialen zoal baksteen, lei en riet. De traditionalisten streefden in hun interieurs naar rust en geborgenheid. Wilt u meer weten en bent u benieuwd naar de verhalen achter Gelderse voorbeelden? Doe mee! Datum: 27 oktober; Tijd: 14.00 uur

Op 12 november kijken we naar de naoorlogse ontwikkeling, toen Nederland de grootste bouwgolf ooit beleefde. In het hogere segment van de markt werden villa’s en landhuizen gebouwd, maar ook nieuwe typen, zoals de bungalow, de patiowoning en split-level types. Bovendien werden op grote schaal Woningwetwoningen opgetrokken. Niet alleen vanuit ruimtelijk opzicht zijn deze (nieuwe) types interessant, ook werden moderne bouw- en afwerkingsmaterialen toegepast en vinden we monumentale kunst zoals wand- en glazenierskunst, reliëf- en beeldhouwkunst. Daarnaast maakte de woontechniek stormachtige ontwikkelingen door. Voor velen zal deze lezing een feest van herkenning zijn vanwege de aandacht voor de bijvoorbeeld de doorzonwoning en patiowoning. In deze lezing kijken we niet alleen naar de wederopbouwperiode, maar ook een stapje verder. Wie weet komt zelfs het jaren ’70 interieur nog even voorbij. Doet u mee? Datum: 12 november, tijd: 15.00 uur.

Welkom!
Wilt u mee doen aan deze reeks? U kunt zich voor de reeks aanmelden, maar ook voor een afzonderlijke webinar. U krijgt een aantal dagen voor de webinar een mail met instructies en spelregels. 

Wij kijken ernaar uit u te mogen ontvangen!

AANMELDEN