Afbeelding: 4. 3D-Achtergevel

Vrije villa in Sprokkelenburg Culemborg

29 maart 2018

Sprokkelenburg is een nieuwe groene woonbuurt in ontwikkeling, op korte afstand van het centrum van Culemborg. Voorheen lag er een sportterrein met dezelfde naam. In de buurt Sprokkelenburg worden vrije kavels aangeboden waar vrijstaande woningen mogen worden gebouwd. De eerste plannen rollen van de tekentafel en de bouw is gestart!

Landschapsplan
De gemeente gaf opdracht aan Lodewijk Baljon landschapsarchitecten om een ontwerp te maken voor een stedenbouwkundig verkavelingsplan en landschapsplan. In deze plannen staat het landschap voorop: een fijnmazig netwerk van groene straten, beboste randen, randen met moestuinen, een centrale open ruimte en het zicht op het open landschap van weilanden.
Voor de kavels zijn er kavelpaspoorten opgesteld, waarin regels zijn opgenomen waaraan de koper van een kavel zich moet houden ten aanzien van de bouw van zijn of haar droomhuis. In Sprokkelenburg zijn de kavels ruim: minimaal 700 m2.

Vrijheid en kwaliteit
Er is veel vrijheid ten aanzien van bouwstijl, dakvorm en materiaalgebruik. Elke gewenste architectuur is mogelijk zolang deze van hoge kwaliteit is. En daar komt Welstand om de hoek kijken, en het Gelders Genootschap.
Om de kwaliteit van de inpassing en de architectuur te bewaken is een kwaliteitsteam voor Sprokkelenburg in het leven geroepen. Het kwaliteitsteam bestaat uit een architect (adviseur welstand van het Gelders Genootschap), een landschapsarchitect (Lodewijk Baljon landschapsarchitecten) en twee medewerkers van de gemeente Culemborg. Verschillende ontwerpen zijn de revue gepasseerd: bij elkaar een grote mix aan architectuurstijlen. Naast een moderne, strakke villa zou een klassieke ‘notariswoning’ of een letterlijk groene eco-woning kunnen verschijnen. Omdat de kavels zo ruim zijn en daarbinnen de bouwvlakken vast liggen, is de grote diversiteit in architectuur legitiem te noemen. De drager, het landschapsplan waarbinnen veel ruimte voor tuinen en groenstructuren is gemaakt, waarborgt namelijk de samenhang.

Gemiddeld zijn er eenmaal per maand besprekingen met de toekomstige bewoners en hun architect. Dat is een spannend proces voor hen. Over het algemeen bouwt men voor het eerst een eigen huis en dat moet toch echt ‘het droomhuis’ worden. De verwachtingen liggen hoog en de lat ligt hoog. Soms zijn er aan tafel pittige discussies maar die resulteren altijd in plannen waar iedereen blij van wordt. Zonder wrijving geen glans.

Goed voorbeeld doet volgen
De Maastrichtse architecten van Lab32, bekend om zijn modernistische, strakke villa-ontwerpen, presenteerden een ontwerp voor een kubistische villa op kavel 14 in Sprokkelenburg. Het ontwerp is een eenvoudig volume, wit gestuct in combinatie met houten geveldelen. Doordat verschillende gevelelementen ‘de hoek om lopen’, krijgt de woning een idee van ‘beweging’. Belangrijk zijn de relaties binnen-buiten en zichtlijnen over de omliggende weilanden. Het volume is eenvoudig en de architectuur is minimalistisch te noemen. ‘You love it or hate it’, hoor je vaak over deze eigenzinnige architectuurstijl.

Het kwaliteitsteam stuurt bewust niet op stijl, die is namelijk vrij. De aspecten waarop gelet wordt zijn de verhoudingen, de samenhang en consequenties van keuzes in het plan, en de detaillering. In het plan van Lab32 zijn de verhoudingen helder afleesbaar en volgt de detaillering het ‘modernistische concept’. Er zijn geen ontsierende daktrims of vreemde naden. Dat is de bedoeling!

‘Goed voorbeeld doet volgen’ is de wens van het kwaliteitsteam. Natuurlijk zien we graag originele ontwerpen met een hoge ambitie en met gevoel voor de plek. Het is telkens een verrassing wat er op tafel komt…maar als we één advies vooraf mogen geven: doe vooral onderzoek naar wat er mogelijk is.

1. 3D_voorgevel
4. 3D-Achtergevel