Afbeelding: GemeentehuisPutten 1

Vernieuwd gemeentehuis Putten

31 mei 2018

Putten speelt in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij we met zijn allen veel bewuster met ons energieverbruik zullen moeten omgaan. Dit wordt door de rijksoverheid gestimuleerd en in wetgeving vastgelegd. Om ook als gemeente daarin het voortouw te nemen, heeft de gemeente Putten door middel van een prijsvraag aan het architectenbureau Korfker de opdracht gegeven voor voor het upgraden en verduurzamen van het gemeentehuis. Een optimale situatie, waarbij het gebouw niet alleen verduurzaamd wordt door middel van het verbeteren van de isolatie, het aanpassen van moderne installaties en het toepassen van zonnepanelen op het dak, maar tegelijkertijd ook wordt aangepast aan de eisen van de huidige tijd en de veranderend rol van de overheid.

Openbaarheid en transparantie
Het nieuwe ontwerp straalt kwaliteit uit. De gekozen richting van het ontwerp voor de vernieuwing van het gemeentehuis kreeg alle waardering vanuit welstand. De opzet van een grote glazen pui en het verplaatsen van de entree werd positief ontvangen. Het gemeentehuis krijgt door de nieuwe open gevel een open en transparante uitstraling. Dit sluit aan bij de huidige tijd, waarin openbaarheid en transparantie voor de gemeente van groot belang zijn. Met de invoering van de nieuwe omgevingswet zal ook de nadruk komen te liggen op samenwerking. Een open contact tussen gemeente de burger of initiatiefnemers is daarbij van groot belang. Met de gekozen opzet van een open glazen gevel wordt dit goed zichtbaar.

Openbare ruimte
In Putten worden veranderingen in de openbare ruimte regelmatig aan de adviseur ruimtelijke kwaliteit voorgelegd, aangezien de inrichting van de openbare ruimte net als de vormgeving van de bebouwing een belangrijke rol speelt in de beleving van de omgeving. Het is te waarderen dat in het verlengde van de vernieuwing van het gemeentehuis, er ook plannen liggen voor het vernieuwen van het Fontanusplein, dat het voorplein van het gemeentehuis vormt. De kwaliteit, opzet en vormgeving van dit plein is door de veranderingen in de tijd enigszins verzwakt. Het functioneert meer als een grote parkeerplaats dan als een prettige verblijfsruimte. Met het creëren van meer verblijfskwaliteit, ontstaat de kans om het gemeentehuis samen met het plein een openbare, centrale en herkenbare plek voor Putten te laten zijn.

Collegiaal overleg
In een aantal prettige en collegiale overleggen tussen de architect en de gemandateerde van het Gelders Genootschap, is vanaf een vroeg stadium het ontwerp besproken. Over het algemeen wordt dit overleg door de initiatiefnemers gewaardeerd vanwege de kans om daardoor maatwerk te kunnen leveren aangezien elke opgave anders is.  Voor het ontwerp van het gemeentehuis werd aandacht gevraagd voor de beëindiging van de nieuwe vliesgevel. Geadviseerd werd om deze los te houden van het hoger opgaande trappenhuis. Het trappenhuis blijft op deze manier een mooi herkenbaar element. Verder werd geadviseerd om de hoofdentree voldoende herkenbaar te ontwerpen en daarom de tweede entree in het plan niet te laten concurreren met de hoofdentree. De suggestie werd gegeven om deze bijvoorbeeld verder terug te leggen in de gevel. Tevens werd, vanwege het openbare belang van dit gebouw, zorgvuldig overlegd over de materialisering en detaillering, zodat deze overeenkomen met de ambities van het ontwerp. Regelmatig wordt dit onderdeel onderschat en worden onderdelen van een bouwwerk tijdens de bouw anders uitgevoerd. Een zorgvuldige en consequente detaillering zorgt daarentegen voor een ‘rijk’ vormgegeven bouwwerk.

Architectuur
Er is in Putten relatief veel vrijheid ten aanzien van bouwstijlen aangezien het welstandsbeleid nogal wat ruimte daarvoor biedt. Tegelijk bestaat Putten over het algemeen uit meer dorpse en traditionele bebouwing. Het is daarom van belang om een goed evenwicht te vinden tussen dat wat past bij Putten en de vrijheden die je aan initiatiefnemers wilt geven.
Het gemeentehuis daarentegen vormt een bijzonder gebouw in het centrum. De uitdaging is geweest om enerzijds aansluiting te vinden bij de bestaande bebouwing en desondanks het gebouw te verbijzonderen waardoor het ook goed herkenbaar is.

Aanbevelingen
Naast de formele advisering werden ook suggesties meegegeven om het gebruik van het gebouw te versterken. Dit betrof vooral enkele suggesties voor de grote openbare entreehal en de wijze waarop de gebruikers zich door het gebouw bewegen. Het gebouw krijgt met de verbouwing een meer open opzet. Niet alleen voor burgers is daarmee de verbouwing een grote verbetering maar ook voor de vele mensen die er werken.

Met spanning wordt gewacht op het eindresultaat en ik nodig iedereen uit om na de realisatie eens een kijkje in het gemeentehuis van Putten te nemen!