Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

29 april 2019

Op 4 april vond de bijeenkomst plaats in het kerkje De Boecop in De Steeg. Deze bijeenkomst was door het GG samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed georganiseerd. Na een terugblik op de bijeenkomst van vorig jaar (Erfgoed als drager van de Omgevingsvisie) werd aan de hand van een uitleg over de Omgevingsvisie door de gemeente Voorst ingegaan op het proces van het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie. Het begin (Omgevingsvisie) en einddoel (Omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. Een voorbeeld uit de praktijk helpt om dat proces in beeld te brengen. Na een presentatie van stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de omgeving van het monument en een uitleg over het Gelders gegevenslandschap werd in een vijftal groepen gediscussieerd over de routekaart van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan. Het vraagstuk had zeer geanimeerde discussies tot gevolg en leverde de eerste bouwstenen voor de routekaart op.

De Gelderse bijeenkomst was de eerste in een serie bijeenkomsten die door de collega-steunpunten in alle provincies gehouden zal worden. De resultaten van alle bijeenkomsten zullen worden vertaald naar een digitale routekaart voor gemeenten. Ten behoeve van deze bijeenkomsten is ook een videocolumn van Nelleke Noordervliet over de rol van erfgoed in haar eigen leefomgeving opgenomen.

7E8051A2-ED8A-4132-9017-F392CACAE233
900EF97D-FFBF-4BC1-A7B5-6569F0EEC812
EBDBF9C9-1F28-4270-9B15-693D6B989E40