Afbeelding: Clemens Cornielje

Van de voorzitter

23 februari 2022

Bericht van de voorzitter, Clemens Cornielje

Beste lezers, zoals bekend zijn de voorzitter en overige bestuursleden van vereniging Gelders Genootschap gebonden aan bestuurstermijnen. De voorzitter mag maximaal drie jaar in functie blijven, als de ALV daarmee instemt. 
Bovendien behoort een verlenging met nog eens drie jaar tot de mogelijkheden, wederom als de ALV hiermee instemt. Op dit moment ben ik bijna drie jaar voorzitter geweest, maar was ik voor de meesten van u helaas weinig zichtbaar. 
Twee jaar COVID hebben mij aan huis gebonden. Vanwege mijn zwakke gezondheid was het te gevaarlijk om op pad te gaan en te genieten van de schoonheid van stad en land.  
Daar komt bij dat ik een jaar geleden ongelukkig gevallen ben, waardoor mijn mobiliteit erg is afgenomen. Alles bij elkaar acht ik het daarom verstandiger dat iemand anders het stokje nu overneemt. Er komt daarom geen tweede termijn voor mij. 
Ik heb het bestuur en directeur Renée Koning gevraagd om een benoemingsprocedure op te starten, zodat er op tijd een voordracht voor een nieuwe voorzitter aan de ALV kan worden gedaan. Te zijner tijd draag ik de hamer dan graag over aan een betrokken opvolger. Het spreekt vanzelf dat ik nog graag met u in contact blijf, als dat veilig kan.
Clemens Cornielje, voorzitter 
 

Aanvullend bericht door bureau Gelders Genootschap

De aankondiging van onze voorzitter Clemens Cornielje betekent dat we op korte termijn vanuit het bestuur en bureau van het Gelders Genootschap een wervingsprocedure starten. Hiertoe wordt een vacature geplaatst in meerdere media. Onze bedoeling is om tijdens de ALV op 30 juni a.s. in gemeente West Betuwe (Geofort, Herwijnen) een nieuwe voorzitter voor te dragen, ter benoeming door de ALV.
Renée Koning,
directeur