Afbeelding: Voorkant boek ES

Uitreiking eerste exemplaar boek ‘Resilient estate landscapes of Gelderland’.

25 september 2023

De provincie Gelderland heeft vele kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Samen vormen ze historische landgoedlandschappen die mede het regionale landschappelijke karakter bepalen. Klimaatverandering en verstedelijking hebben een aanzienlijk effect op het beheer en de bescherming van deze erfgoedlandschappen. Een overvloed en een tekort aan water, ruimtelijke fragmentatie en de toenemende druk van recreatie en toerisme zijn slechts enkele van de uitdagingen die moeten worden aangepakt. 

Het boek biedt een landschapsgebaseerde regionale benadering voor het begrijpen, plannen en ontwerpen van erfgoedlandschappen. Het werkt een benadering uit van behoud door planning die ruimtelijke ontwikkeling met historische landschapsstructuren als basis neemt en ruimtelijk ontwerp als middel inzet voor samenwerking, participatie en uitwerking van ruimtelijke strategieën.  

Resilient Estate Landscapes Gelderland is het resultaat van een samenwerkingsproject van TU Delft Landschapsarchitectuur, Provincie Gelderland en erfgoedorganisatie Gelders Genootschap in het kader van het programma Karakteristiek en Duurzaam Erfgoed (KaDEr) en het EU-Interreg project Innocastle. Het boek biedt een krachtige routekaart voor de bescherming en ontwikkeling van toekomstbestendige landgoedlandschappen door een praktijkgerichte aanpak en de implementatie ervan in beleid, planning en ontwerp te presenteren. 
Boek bestellen (verzending binnen Nederland is gratis.)