Afbeelding: Foto 02- AH Aalten

Uitbreiding supermarkt in de dorpskern van Aalten

6 april 2023

Het is al even geleden dat de eerste plannen voor de uitbreiding van de Albert Heijn in het centrum van Aalten aan de commissie ruimtelijke kwaliteit zijn gepresenteerd.

De locatie is in het historische deel van het centrum gelegen en heeft in het uiteindelijke ontwerp twee voorkanten gekregen; aan de parkeerplaats van de Hoven ligt een herkenbare entree en aan de zijde van de Hogestraat is de straatwand pandsgewijs uitgewerkt om aan te sluiten bij de dorpse lintbebouwing van de straat.

Voordat de supermarkt met verdiepte parkeergarage kon worden vergroot werd de bibliotheek verplaatst naar een andere locatie. De commissie is intensief bij de planontwikkeling betrokken geweest vanwege de complexiteit van de opgave (programmatisch), de inbedding in de (historische) dorpskern, de gebiedskarakteristiek en de opwaardering van de inrichting openbare ruimte. 

Meer informatie over dit plan kunt u hier vinden: Jaarverslag Aalten

Ontwerp: Christian Wieggers
Opdrachtgever: Becedo Vastgoed B.V. 

Foto 01-AH Aalten
Foto 02- AH Aalten