Afbeelding: 01. Bizar-Bazar_bar_graffitiwand_zwevende kamers_orgel klein

Thema Netwerkbijeenkomsten

17 december 2020

Vorige week was de eerste digitale netwerkbijeenkomst voor de regio Rivierenland met als thema kerkenvisies. Deze bijeenkomsten worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed in alle provincies georganiseerd en zijn bedoeld voor de stakeholders rondom het religieus erfgoed. De burgerlijke gemeenten zijn belangrijke stakeholders omdat zij de decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een kerkenvisie bij het Rijk kunnen aanvragen. Tijdens de bijeenkomst werd uitleg gegeven over het doel en de inhoud van een kerkenvisie. Ook werd er gesproken over de rol die gemeenten nu al spelen of zouden willen spelen ten aanzien de opgave voor het religieus erfgoed en de kerkenvisies. 

Tijdens de bijeenkomst was de gemeente Súdwest-Fryslân als gast aanwezig om te vertellen hoe zij de gemeentelijke kerkenvisie hebben vormgegeven. Ook was er een toelichting over de kerkenvisie in de gemeente Maasdriel. Deze verschillende voorbeelden gaven aan dat de kerkenvisie verschillend kan worden ingestoken omdat deze vormvrij is. De uitkomsten kunnen daarom ook een plek krijgen in de omgevingsvisie of bij de duurzaamheidsopgave van een gemeente. 
Voor de overige regio’s zijn er bijeenkomsten in januari gepland zodat eventuele vragen nog voor de laatste aanvraagdatum van 15 februari gesteld kunnen worden. Wilt u hier graag bij aanwezig zijn of wilt u er meer over weten? Neem dan contact met ons op.