getekendverslag-geldersgenootschap-HR
Afbeelding: Kennisdag start excursies

Terugblik Kennisdag 'Landschap met andere ogen' in Winterswijk

20 juni 2018

Gelders Genootschap organiseerde op vrijdag 8 juni jl. in Winterswijk de jaarlijkse  Kennisdag en Algemene Leden Vergadering. Dit jaar waren wij te gast bij de gemeente  Winterswijk.

De huishoudelijke vergadering
In de huishoudelijke vergadering (ALV) werd er afscheid genomen van Nathan Stukker, wethouder te Apeldoorn. Miranda de Vries, voorheen burgemeester van Geldermalsen heeft met het aanvaarden van haar functie als burgemeester van Etten Leur al eerder afscheid genomen. De twee vacatures zijn vervuld door Jeroen Joon, wethouder Apeldoorn en de heer de Boer, wethouder te Buren. Zij stellen zich in het juli nummer van @ Beeldspraak aan u voor. 
Bovendien presenteerde Renée Koning  ons nieuwe beleidsplan 2018-2021 ‘Kwaliteit Verbinden’ en het Jaarverslag  2017.

De KENNISDAG
Het thema van de KENNISDAG was ‘Landschap met andere ogen’. Een aantal gastsprekers gingen daar  vanuit hun specialisatie op in.
 

Afbeelding: plaatje 1

Agnes van den Bergh, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Landschap als medicijn! Uit steeds meer onderzoeken blijkt het helende effect van groen in de directe omgeving.

Afbeelding: Plaatje 2

Robert Lautenbach, werkt als projectleider bij de gemeente Winterswijk aan projecten in of aan de rand van het dorp. Herverkaveling toegepast in de stedelijke omgeving. Door gezamenlijk te kijken naar de ruimte in de stad heeft Winterswijk van krimp een kans een gemaakt met toevoeging van meer groen in de stad.
 

Afbeelding: Plaatje 3

Judith Kadee is directeur van museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Mondriaan heeft in zijn jeugd de omgeving van Winterswijk geschilderd. Toen nog realistisch maar Judith liet zien hoe Mondriaans vertaling van het landschap op het doek zich door de jaren heen ontwikkelde tot de abstracte schilderijen die we nu vooral van hem kennen. 
 

 


Het middagdeel van de ALV/ KENNISDAG was bestemd voor de vier excursies: Op pad met Mondriaan over het beleefbaar maken van erfgoed van Mondriaan. Het landschap van de Scholtengoederen en de herbestemming daarvan, de stedelijke herverkaveling van Winterswijk in de praktijk en een verkenning van nieuwe invalshoeken voor het landschap in het buitengebied van Winterswijk. Dit najaar komt het themanummer uit van Beeldspraak, hierin informeren wij u uitgebreider over de genoemde onderwerpen en over het thema ‘Landschap met andere ogen’.

Foto's
Erwin Zijlstra
Getekend verslag: Ageeth van der Veen