Afbeelding: LG-Bouwfases st. Ludgerusschool

Subsidie Haalbaarheidsonderzoek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

23 september 2020

- aanvraagperiode start 1 oktober!

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verstrekt al enige jaren subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken aan leegstaande niet-woonhuismonumenten. Dankzij deze subsidie zijn inmiddels al vele herbestemmingen van een solide basis voorzien.  Net als in de voorgaande jaren kunnen subsidieaanvragen in het kader van deze regeling van 1 oktober t/m 30 november worden ingediend. Nieuw is dit jaar dat in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek ook subsidie aangevraagd kan worden voor een verduurzamingsonderzoek.

Het reduceren van het energieverbruik is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de komende decennia. Ook de monumentensector wil komen tot een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde voor het gehele monumentenbestand. Onderzoek aan bijna 100 monumenten in Gelderland door Gelders Genootschap en Huis en Erfgoed Collectief (sinds 1 april 2020 Dijkoraad) toont aan dat dit een realistische ambitie is. Maatwerk per monument is hierbij de sleutel!

Het haalbaarheidsonderzoek, zoals uitgevoerd door Gelders Genootschap in samenwerking met Dijkoraad, geeft een goed beeld van de kansen, beperkingen, kosten, rendementen en risico’s van herbestemming en verduurzaming. Het onderzoek kent een aantal vaste onderdelen, zoals een cultuurhistorische waardenstelling, een bouwtechnische inspectie, en een financiële doorrekening van de nieuwe functies. Tegelijkertijd wordt - op de opgave afgestemd - maatwerk geleverd, bijvoorbeeld met een   verkenning van de verduurzamingsmogelijkheden of een marktonderzoek.

Vanwege onze brede expertise is het mogelijk om een zo passend mogelijk onderzoek  uit te voeren, dat daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame toekomst van het gebouw.

Bent u of kent u een eigenaar die gebaat is bij een Haalbaarheidsonderzoek?  Neem dan contact op met Boukje Overbeek per mail of telefoon: 026 44 21 742